Головна/Як допомогти/Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу

Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу

Дата публікації 2018-05-02

Батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.
Батьки-вихователі несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей.
Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.

Особи, які можуть бути батьками-вихователями:

  1. Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи.
  2. Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу рекомендовано проводити з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей, щоб на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним із батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.
  3. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про створення дитячиого будинку сімейного типу, не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення. 
j