Головна/Як допомогти/Права вихованців

Права вихованців

Дата публікації 2018-05-02

За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів,  що  належать вихованцям  як  пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і  витрачаються на утримання вихованців.
Органи опіки та піклування забезпечують збереження майна, у тому числі житла, вихованців за місцем  його знаходження і здійснюють контроль за його використанням. 
Вихованці мають право підтримувати  особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форму такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями та за участю соціального  працівника, який здійснює соціальне супроводження.

j