Головна/Як допомогти/Скасування міждержавного усиновлення

Скасування міждержавного усиновлення

Дата публікації 2018-04-20

Усиновлення може бути скасовано або визнано недійсним тільки за рішенням суду.
Усиновлювач, усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років, орган опіки та піклування мають право на звернення до суду із позовною заявою щодо скасування усиновлення чи визнання його недійсним. Лише суд може визнати усиновлення недійсним або скасувати усиновлення і лише за наявності підстав, передбачених статтями 236 та 238 Сімейного кодексу України.
Тому, у разі виникнення підстав для скасування усиновлення та неможливості їх усунення після вжитих заходів, за сприяння відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України, усиновлювач та/або усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років, готує необхідні документи та звертається із заявою до суду в Україні.
У разі підготовки органом опіки та піклування позовної заяви до суду іноземним усиновлювачам та/або усиновленій дитині, яка досягла чотирнадцяти років, до відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України необхідно надати наступні документи:
1) заява усиновлювача (адресована Компетентним органам України)  щодо скасування усиновлення;
2) копії паспортів або документи, які засвідчують особи батьків та дитини, з перекладом на українську мову та засвідчені в установленому порядку,
3) заява усиновленої дитини (адресована Компетентним органам України), яка досягла чотирнадцяти років, щодо скасування усиновлення та її бажання/небажання змінити прізвище, ім’я, по батькові після скасування усиновлення;
На підставі інформації, що міститься у згаданих заявах, а також у звітах усиновлювачів про умови проживання та  стан здоров’я усиновленої дитини консульська посадова особа готує висновок, що оформлюється на бланку дипломатичного представництва чи консульської установи
України, про доцільність/недоцільність скасування усиновлення.
Оригінали вищезазначених документів невідкладно надсилаються до ДКС МЗС України для подальшої передачі до Міністерства соціальної політики України, яке в свою чергу надсилає їх до відповідного органу опіки та піклування.
Після скасування судом усиновлення або визнання його недійсним відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України сприяє поверненню дитини в Україну.
Оскільки після набрання чинності рішенням суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним усиновлена дитина знову набуває статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, така дитина підлягає поверненню до України, якщо відсутні підстави для її усиновлення або передачі під опіку (піклування) за кордоном.
Дитина підлягає поверненню до України у двомісячний строк після погодження цього питання з компетентними органами держави її перебування.
Консульська посадова особа оформляє проїзний документ на  повернення  дитини до України (за умови відсутності паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного документа дитини).
Повернення дитини до України  забезпечується  за  рахунок видатків державного бюджету, передбачених органам виконавчої влади на відповідний рік.


 

j