Головна/Як допомогти/Причини відмов у постановці на облік кандидатів в усиновлювачі іноземцями

Причини відмов у постановці на облік кандидатів в усиновлювачі іноземцями

Дата публікації 2018-04-20

Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:
– подані документи не відповідають вимогам;
– у документах або їх перекладі є виправлення, дописки, не завірені в установленому порядку;
– переклад не відповідає змісту оригіналу документа;
– заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;
– різниця у віці між дитиною та заявниками становить менш як п'ятнадцять років;
– серед дітей, які більше року перебувають на централізованому обліку, якщо інше не передбачене законодавством, немає дітей, які за віком та станом здоров'я відповідали б рекомендаціям, що містяться у висновку, передбаченому підпунктом 3 пункту 33 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей;
– виявлено факти передачі заявниками на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у заявників дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини. Зазначені факти та інформація можуть бути підтверджені як безпосередньо усиновлювачами, так і компетентними органами країни проживання.
Письмова відмова у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі з обґрунтуванням причин видається або надсилається заявникам разом з поданими ними документами.

j