Головна/Як допомогти/Основні завдання наставництва

Основні завдання наставництва

Дата публікації 2018-05-03

Основними завданнями наставництва є:
– визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
– надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;
– формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;
– ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;
– сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості;
– формування в дитини навичок здорового способу життя.

j