Головна/Як допомогти/Сімейні форми

Сімейні форми

Дата публікації 2018-03-30
Кожна дитина, яка живе в інтернатному закладі, має власну історію та певний правовий статус. І часто цей статус не дає дитині права бути усиновленою. Але усі діти повинні жити у безпечному і турботливому сімейному середовищі. Для таких випадків в Україні передбачені тимчасові форми влаштування: опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.  

Опіка та піклування 

Опіка та піклування- це сімейна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім'ю з метою забезпечення виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин залишились без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових...

Читати далі

Дитячий будинок сімейного типу

Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) - це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати...

Читати далі

Прийомна сім'я

Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання та спільного проживання у прийомній сім'ї за наявності відповідних...

Читати далі

Покрокова процедура створення опіки та піклування

1. Звернення до служби у справах дітей за місцем свого проживання: – консультація фахівців, проходження співбесіди та подання пакету документів. 2. Взяття на облік кандидатів в опікуни та піклувальників: – після подачі заяви кандидатом, протягом 10 робочих днів працівник служби у справах дітей обробляє документи, оглядає житлово-побутові умови, складає...

Читати далі

Покрокова процедура створення дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ)

1. Звернення до служби у справах дітей за місцем свого проживання: – консультація фахівців, проходження співбесіди та подання пакету документів. 2. Складання акту обстеження житлово-побутових умов: – спеціаліст центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді складає акт обстеження житлово-побутових умов. 3. Навчання з питань виховання: – проходження...

Читати далі

Покрокова процедура створення прийомної сім’ї

1. Звернення до служби у справах дітей за місцем свого проживання: – консультація фахівців, проходження співбесіди та подання пакету документів. 2. Складання акту обстеження житлово-побутових умов: – спеціаліст центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді складає акт обстеження житлово-побутових умов. 3. Навчання з питань виховання: – проходження...

Читати далі

Особи, які можуть стати опікунами та піклувальниками

Опікун та піклувальник призначається з осіб, близьких дитині, або інших осіб, з огляду на їх можливість виконувати опікунські обов’язки, враховуючи стосунки, що склалися між тим, хто пропонується в опікуни, і дитиною. Обов’язковою умовою є згода опікуна та піклувальника. Згідно з статті 244 Сімейного кодексу України особи, які можуть бути опікунами...

Читати далі

Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу

Батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання. Батьки-вихователі несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або...

Читати далі

Особи, які можуть бути прийомними батьками

Прийомними батьками можуть бути працездатні особи, які перебувають у шлюбі або окрема особа, яка не перебуває в шлюбі. Влаштування дітей у прийомну сім’ю рекомендовано проводити з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли повноліття. У разі досягнення пенсійного...

Читати далі

Особи, які не можуть бути батьками-вихователями

Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи, за винятком: –осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; –осіб, позбавлених батьківських прав; –осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним,...

Читати далі

Особи, які не можуть бути прийомними батьками

Створити прийомну сім'ю можуть повнолітні та працездатні особи, за винятком: осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; осіб, позбавлених батьківських прав; осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним,...

Читати далі

Особи, які не можуть бути опікунами та піклувальниками

Не можуть бути опікунами та піклувальникамидитини особи, які: 1) обмежені у дієздатності; 2) визнані недієздатними; 3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; 4) були опікунами та піклувальниками іншої дитини, але було припинено опіку, піклування або визнано недійсним з їхньої вини; 5) перебувають на обліку або на лікуванні у...

Читати далі

Встановлення опіки та піклування

Опіка та піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України. Встановлення опіки та піклування над сиротою здійснюється службою у справах дітей за місцем проживання дитини або опікуна (піклувальника). Опіка та піклування можуть бути встановлені у випадку, коли: Опіка та...

Читати далі

Документи при створенні дитячого будинку сімейного типу

Кандидатиу батьки-вихователі подають до органу,який приймає рішення про створеннядитячого будинкусімейного типу, такі документи: –заявукандидатіву батьки-вихователі про створення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутністькредитних зобов’язань; –довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовноборгових...

Читати далі

Документи при утворенні прийомної сім’ї

Перелік документів, які необхідно подати до органу, який приймає рішення про створення прийомної сім'ї: –заява із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов'язань; –копії паспортів кандидатів у прийомні батьки; –довідка про склад сім'ї (форма 3); –копія свідоцтва про шлюб; –довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки...

Читати далі

Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування

Згідно з статті 247 Сімейного кодексу України дитина має право: 1) на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку; 2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності; 3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування....

Читати далі

Права та обов’язки батьків-вихователів

Права батьків-вихователів: – батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; – нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів із сум їх грошового забезпечення здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом...

Читати далі

Права та обов’язки прийомних батьків

Права прийомних батьків: Прийомні батьки співпрацюють зі службою у справах дітей райдержадміністрації та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, залучають спеціалістів до вирішення проблемних питань. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів...

Читати далі

Документи при встановленні опіки та піклування

Документи, за наявності яких органи опіки і піклування призначають опікуна: повідомлення державних, громадських організацій або заяви громадянина (громадян); копії свідоцтва про народження особи, що потребує опіки, або іншого документа, який підтверджує її вік; копія свідоцтва про смерть батьків або рішення суду про визнання громадянина безвісно...

Читати далі

Фінансове та матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу

Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством. На виховання кожної прийомної дитини щомісяця місцевими управліннями соціального захисту населення виплачується соціальна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів,...

Читати далі

Облік дітей, які можуть бути влаштовані в прийомну сім'ю

В прийомну сім'ю впершучергувлаштовуються діти, які: перебуваютьміж собоювродинних стосунках,за виняткомвипадків, коли за медичними показаннями або з інших причин їх неможна виховувати разом; перебуваютьнапервинному обліку дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування, навідповіднійадміністративно-територіаль ній одиниці; перемістилися з тимчасово окупованої...

Читати далі

Права та обов’язки опікуна та піклувальника

Згідно з пп. 46-47 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини опікун та піклувальник має правила та обов’язки. Опікун та піклувальник має право: –самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування; –вимагати повернення дитини від будь-якої особи,...

Читати далі

Облік дітей, які можуть бути влаштованими до дитячого будинку сімейного типу

До дитячого будинку сімейного типу в першу чергу влаштовуються діти, які: перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин їх не можна виховувати разом; перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній...

Читати далі

Права дітей

Діти мають право на: На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності прийомних...

Читати далі

Припинення опіки та піклування

Опіка, піклування припиняється у разі: –передачі дитини батькам (усиновлювачам); –реєстрації шлюбу; –надання дитині повної цивільної дієздатності; –смерті опікуна, піклувальника або підопічного. Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов'язки опікуна, стає піклувальником без прийняття окремого рішення. Окреме рішення також не приймається...

Читати далі

Права вихованців

За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія,інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаютьсяна утримання вихованців. Органи опіки та піклування забезпечують збереження майна, утомучислі житла,вихованцівза місцем...

Читати далі

Фінансове та матеріальне забезпечення прийомної  сім’ї

Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Місцеві відділи у справах сім'ї, дітей та молоді щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах.

Читати далі
j